Vi har den stora äran att…

…meddela att Ripuddens Bailey tilldelas CACIT och Skrämmens A-Eulalia tilldelas reserv CACIT!

Stort grattis önskar vi i provledningen!