PM


 

Välkommen till 2017 års Riksprov på Gotland 4/10–7/10

Fantastiska marker med vilda stammar av fältfågel. Ett samarbete mellan SVK Gotland och SVK Östra.

Anmälan och betalning ska ske till SVK Östra!

”Först till kvarn” gäller. Din anmälan registreras när betalningen inkommit och Eg-blanketten är fullständigt ifylld. För information hur du anmäler, se Anmäla och Betala. Utländska deltagare ska dessutom skicka en kopia på registreringsbevis/stambok till provsekreteraren. Anmälda ekipage uppdateras kontinuerligt på riksprovets webbsida.

Anmälningsavgiften är 650 kr för båda klasserna, EKL och UKL. Sätt in på SVK Östra pg 118 93-5. Märk din betalning med riksprovet, klass och hundens registreringsnummer.

Vid ev avanmälan före sista anmälningsdagen återbetalas anmälningsavgiften med krångelavdrag på 100 kr. Efter sista anmälningsdagen gäller veterinärintyg för återbetalning minus 100:-.

Sista anmälningsdag är måndagen 11 september.

Anmälan sker via SVK:s webbsida, http://www.vorsteh.se/kmanmjaktprov.html.

Odelat prov

UKL och EKL. EKL även internationellt. Ingår i Jubileumskampen.

Plats: Gotland

Samling varje dag vid kansliet i Kneippbyn 07.30. Här finns rabatterat boende och kvällsaktiviteter, bl.a. jubileumsbanketten kommer att vara här.

Boende i Kneippbyn bokas via rutin som beskrivs under fliken Boende och resa på webbsidan.

Provets upplägg

Alla deltagare får starta på fält. 156 platser finns.

Gruppindelning och starttider, se flik på webbsidan

I UKL får alla hundar starta i eftersöksgrenarna om så önskas – oavsett resultat på fält. I EKL får endast de hundar som godkänts på fält starta i eftersöksgrenarna.

I UKL är det valfritt kanin eller and på spåret och and på vattnet. I EKL är det gås på spåret och and i vattnet.

Fältprov kommer att ske onsdag, torsdag och fredag. Dagen efter man har gått fält går man spårprovet. På lördag går vattenprovet för de elitklasshundar som är godkända på fältet och alla de unghundar som vill. De hundar som startar på fält på fredagen startar på både spår och vatten på lördagen. Spår och vatten ligger i närheten av varandra.

Kansli och registrering (Kneippbyn, följ skyltning)

Kansli/registreringen öppnar tisdag 3/10 mellan kl 16.00–19.00. 4/10-7/10 öppet kl 06.30-08.00 och 16.00-19.00. Preliminärt också i anslutning till att en båtlast med många ekipage anländer till ön.

Vaccinationsintyg och registreringsbevis skall uppvisas vid registrering.

För utländska deltagare ska stambok/registreringsbevis bifogas vid anmälan.

Startordning och gruppindelning

Startordning och gruppindelning publiceras på webbsidan, under fliken Dagindelning, senast efter sista anmälningsdag.

Resa till Gotland

På webbsidan, under fliken Boende och resa, finns några tips.

Övrigt

Information kommer fortlöpande att läggas ut på webbsidan och Facebook.

Domare Elitklass

Huvuddomare: Lars Karlsson
Ulf Aronson och Thomas Johansson

Domare Unghundsklass:

Huvuddomare: Ulf Kleist
Uli Wieser, Lennart Karlsson och Kjell Mattsson

Domare Reserv:

Ingemar Stöckel

Provledare

Elitklass: Per Ekenbäck. Unghundsklass: Roger Lundqvist

Kommissarie

Magnus Eklund

 

Väl mött på Gotland, detta vill Du inte missa