PM

Lite kort info om hur upplägget är tänkt på riksprovet i Mittådalen 2018

Onsdag-Torsdag-Fredag

Sker start av 6 st fältgrupper(3 EKL och 3 UKL)

Torsdag-Lördag sker start av Spår i första hand eventuellt även vatten för att minska antalet startande i vatten på lördag för alla övriga.

Målet är att provet skall vara avslutat 14:00 på lördagen.

Vilt EKL spår: Gås

Vilt EKL vatten: And

Vilt UKL spår: And alt mås/trut

Vilt UKL vatten: And

På fältdelen så fälls endast ripa i EKL klass, i UKL klass så är det kastapport som gäller och skott i luften.

Resultatet kommer redovisas som G efter genomförd fält delen löpande, för EKL så är kravet att det är godkänd fältdel innan man ges möjlighet att starta på Bruksgrenarna, inga sådana krav finns i UKL klass men vi önskar få information före om man avser att starta i UKL spår och vatten oavsett fältdelens resultat, denna info lämnas vid uppvisandet av vetrinärintyget.